Ann-Sofie Nordin 1953 – 2021

Vi vill härmed informera om att vår kära Kantor Anne-Sofie Nordin lämnat det jordiska och enligt herrnhutiskt talesätt nu inträtt i Frälsarens omedelbara närhet. Ann-Sofie var mycket trofast i sin tjänst i Evangeliska Brödraförsamlingen tills dess att sjukdom gjorde det omöjligt för henne att fortsätta. Ett längre minnesord kommer att kunna läsas i nästa nummer av Herrnhuts Bördramission. Vi minns henne med tacksamhet och glädje och publicerar dödsannonsen här nedan. Deltagande i begravningsgudstjänsten är begränsat till de närmaste anhöriga och vännerna.