Författare: Kerstin Lindberg

Läs det nya numret av vår tidning här.http://evangeliska.nu/wp-content/uploads/tidningen/2019 HBM3.pdf