På gång i Brödraförsamlingen

Datum och tid

På gång

Wednesday 31 May
15:00 - 16:30

Bibelsamtal, terminsavslutning, Filipperbrevet, K. Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Sunday 4 June
11:00 - 12:30

Ekumenisk pingstgudstjänst i Humlegården
Humlegården, Stockholm

Sunday 11 June
15:00 - 16:30

Gudstjänst, "Tro som ger liv", Klas Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Sunday 25 June
15:00 - 16:30

Nattvardsgudstjänst, "Frälsningen är här!", Klas Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Sunday 27 August
15:00 - 16:30

Nattvardsgudtjänst "Ni är alla bröder", Klas Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Välkommen!

Powered by Events Manager