På gång i Brödraförsamlingen

Datum och tid

På gång

Wednesday 3 May
15:00 - 16:30

Bibelsamtal, Filipperbrevet, Christel Espenkrona
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Sunday 14 May
15:00 - 16:30

Gudstjänst, "Bevarad i tro", Klas Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Wednesday 17 May
15:00 - 16:30

Bibelsamtal, Filipperbrevet, Klas Linberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Saturday 20 May
09:00 - 16:45

Vårutflykt till Skokloster, Ekolsund & Härkeberga
Östermalmstorg, Stockholm

Sunday 28 May
15:00 - 16:30

Nattvardsgudstjänst, "Andlig vägledning", Klas Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Wednesday 31 May
15:00 - 16:30

Bibelsamtal, terminsavslutning, Filipperbrevet, K. Lindberg
Evangeliska Brödraförsamlingen, Stockholm

Sunday 4 June
11:00 - 12:30

Ekumenisk pingstgudstjänst i Humlegården
Humlegården, Stockholm

1 2

Välkommen!

Powered by Events Manager