Ekumenisk gudstjänst på Sergels torg, ”Jesu dödstimme” Klas Lindberg