Laddar Karta...

Datum och tid
lördag 28 april
kl. 10:30 - 16:30

Plats
Evangeliska Brödraförsamlingen


Vi har nu haft kreativa lördagar i ett år. De har varit mycket uppskattade, så vi fortsätter i vår igen.

24 februari Passionsberättelsen
24 mars Passionsberättelsen
28 april Växa

I många kyrkor finns fantastiska kyrkomålningar. Målningar som visar på evangeliet. Man fick inte bara höra det predikas med ord, man fick även med sig det genom bilderna.

Varje påsk firar vi det stora i att Jesus gick lidandet väg, till korset, och att han sedan uppstod, med nytt liv för hela skapelsen. Under de två första lördagarna kommer vi att gestalta påskens budskap genom skapande och bild. Vi delar upp texten mellan oss och skapar utifrån några verser var. Bland annat Jesus i Getsemane, Petrus förnekelse, Korsvandringen, Golgata, Kvinnorna vid graven, etc. (Bilderna kommer att finnas med i kyrksalen under påskhelgen).
Sista lördagen skapar vi utifrån temat och ordet VÄXA.

Max antal deltagare: 12 st.
Pris: 150kr
Anmälan: christel@evangeliska.nu
Det finns även en lista i kyrkan, eller hör av dig till Klas på telefon 0708540300