Missionsgudstjänst ”Öppna kistorna” med Klas Lindberg