Nattvardsgudstjänst, ”Kraft uppifrån” m. Klas Lindberg