Nattvardsgudstjänst ”Var inte rädd!” m. Klas Lindberg