Nyårsbön med nattvard, ”Guds barn” med Klas Lindberg