Terminsavslutning bibelutläggning m. Klas Lindberg, Filipperbrevet