Kristendom utan kors – finns den?

I våra dagar diskuteras korsets betydelse som symbol flitigt. Vissa hävdar att
man inte ska göra så mycket väsen av korset, eftersom somliga kan bli stötta.
Andra menar att korset står för själva centrum i den kristna tron och aldrig får
förnekas. Dess betydelse lyfts fram alldeles för lite i vår sekulariserade tid.
Vad säger Nya testamentet själv i denna fråga?
Paulus, den störste bland apostlarna svävar inte på målet vad gäller korset:
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som
räddas är det en Guds kraft.” (1 Kor:1:18) Och inför sitt andra besök i Korint
bedyrar han att: ”det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus
Kristus, den korsfäste Kristus.” (2 Kor. 2:2)
Gud investerade all sin kärlek i den självutgivande handling som korset
innebär. På korset försonade HAN världen med sig själv då Jesus tog på
sig all ondska och all förbannelse. Han dog vår död för att vi skulle få leva
för evigt. Korset är omistligt! Utan korset ingen frälsning eller försoning.
Världen behöver se mer av Kristi kors och dess kraft Inte bara som en symbol
för solidaritet med förföljda kristna utan som riktningsvisare för vägen till
Gud och en påminnelse om den gudomliga kärlekens slutgiltiga seger över
ondskan.
Välkommen till våra gudstjänster och samlingar i korsets tecken i höst!

  • Klas Lindberg