Ord som ger liv – Christoffer Ahlbäck

15 September, 2013 ()

Bible Text: Luke :11-17 |

Jesus begav sig till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som  han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: "Gråt inte." Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: "Unge man, jag säger dig: Stig upp!" Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: "En stor profet har uppstått bland oss" och: "Gud har besökt sitt folk." Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet däromkring.

Lukasevangeliet 7:11-17

Download FilesMP3