Den herrnhutiska missionen i Tanzania

Evangeliska Brödraförsamlingen Stockholm har inlett ett nytt missionsprojekt i Tanzania. Läs här om hur den

Den så klassiska symbolen för alla brödraförsamlingar, Herrnhuts Lamm, vid prästseminariet och bibelskolan i Lutengano
Den så klassiska symbolen för alla brödraförsamlingar, Herrnhuts Lamm, vid prästseminariet och bibelskolan i Lutengano

herrnhutiska missionen i Tanzania sett ut fram tills idag.

Herrnhutisk mission kom till Tanzania första gången 1891 genom de tyska missionärerna Theodor Meyer och Georg Martin. De slog sig ner

på den lilla orten Rungwe i södra Tanzania som ligger på 1700 m höjd ö h och vars klimat påminner om nordeuropeisk sommar. Man köpte drygt 24 kvadratkilometer mark för att dels bygga en missionsstation på, dels skapa förutsättningar för framtida försörjning av verksamheten i form av framförallt teodling. Idag odlas bananer och avokados på samma mark och bidrar till finansieringen av verksamheten. Den första tiden ägnades uteslutande åt bön. Ett bönhus byggdes och tio år senare började man predika evangeliet. Mellan 1901 och 1904 lyckades man inte få någon enda person att vilja bli döpt eller avgöra sig för Kristus. Först 1906 döptes den första tanzaniern, en kvinna som varit sjuk och blivit botad genom missionärernas medicin. Man måste beundra pionjärernas uthållighet! Ett nytt distrikt skapades, Kyela, drygt 40 kilometer därifrån, men med helt annat klimat eftersom det ligger på en lägre höjd.  Kyrkor byggdes i Ipiyana och Mwayw, Kwimbila, en ny missionsstation någon mil bort,

Clement Mwaitebele överlämnar en kinga till Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm
Clement Mwaitebele överlämnar en kinga till Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm

Lutengano och en medicinsk klinik i Isoko. Också i Utengwole byggdes en tysk missionsstation. man startade en teplantage i Rungwe och en i Kwimbila.

Idag har denna kyrka, som startade under så blygsamma förutsättningar närmare 800 000 medlemmar. Framförallt i den södra och sydvästra provinsen har det skett en stor tillväxt. Som en jämförelse kan nämnas att den lutherska kyrkan som startades tidigare idag har ett medlemsantal på 6 miljoner.

1967- 68 tog tanzanierna över ledarskapet själva. Tidigare hade den herrnhutiska kyrkan, eller som de kallar sig själva, ”The Moravian Church” i Tanzania letts av tyska superintendenter. Vid denna tidpunkt hade man 60 000 medlemmar. Att afrikanerna själva fick leda sin kyrka visade sig alltså vara en mycket viktig åtgärd för att kyrkan skulle börja växa på allvar. Den har alltså sedan 1968 mer än tolvdubblats i storlek!

Idag satsar man mycket på odlingar av olika slag, yrkesutbildning med praktisk inriktning som kan innebära framtida försörjningsmöjligheter. Tyvärr åtnjuter man inte längre något regelbundet understöd från Tyskland, förutom satsningar på enskilda projekt vilka uppgår till ca 20 000 Euro årligen. De flesta satsningar måste  man söka efter ekonomiskt bistånd till på annat håll.

Klas Lindberg