Mission och hjälp till nödlidande

Brödrakyrkan hjälper

Här kan du få information om hur församlingar i ”Moravian Board of World Mission” hjälper människor i nöd.

Projekt som vi stöder

Pionjärarbete och understöd i Albanien, Sydafrika, Uganda, Lettland och Ukraina.

Albanien - pionjärarbete

Europas yngsta lutherska kyrka bedriver verksamhet på 6 platser i Albanien. Vi stöder ungdomsarbetet med bidrag till ledarträning och barn- och ungdomsläger, pionjärarbete bland romer i Lëche samt bidrag till anställdas löner i Tirana.

Sydafrika

Understöd till generalsekreteraren för nationella ungdomsorganisationen i Sydafrikas Brödrakyrka, (The Moravian church of Southafrica).

Uganda - pionjärarbete

Finansiering av bygget av Ugandas första Brödrakyrka.

Lettland

Stöd till bönhuset i Ringi, där gudstjänster hålls regelbundet och till pastor Gundars Ceipe.

Ukraina

Samarbete med ideella föreningen Svenskyborna som gör ett fantastiskt arbete med att avhjälpa nöden i Gammelsvenskby i östra Ukraina.