Temagudstjänst 28 april

Efter kyrkkaffet samlas vi för ett kort årsmöte. Välkommen!